1) Dodáte mi detailné zadanie so všetkými požiadavkami a termínami.

2) Já vám urobím cenovú ponuku.

3) Ak súhlasite s cenou a nie sú ďalšie otázky, začnem pracovať na Vašej zákazke. Od tohto momentu je naša spolupráca záväzná, až kým neodovzdám hotový projekt.

4) S počiatku vytvorím 2-3 návrhy / náčrty, z ktorých si vyberiete jeden.

5) Pokračujem v tvorení finálneho dizajnu a pošlem Vám prácu v niekoľkých fázach, aby som mala od Vás spätnú väzbu a navzájom sa uistili , že dizajn sa vyvíja správnym smerom.

6) Finálny dizajn Vám odovzdám v požadovanom formáte.