Aké su moje pracovné hodiny?

24/6. Áno, je to tak, som k dispozícií takmer celý týždeň, okrem nedele.

Pracujem tiež v DTP? Sprostredkujem alebo dohliadnem na tlač?

Samozrejme. Ideálne…po požiadaní sa spojím s vhodnou tlačiarňou ešte pred začatím práce na dizajne, aby som si overila potrebné parametere, termíny atď.
Všetky moje finálne práce Vám budú odovzdané v tlačovom alebo online formáte.

Používam šablóny?

Nie. Ako ste si asi vedomí, online je k dispozícií tisíce šablón na výber, ja ale tvorím originálne práce, ktoré najlepšie spropagujú práve Vašu organizáciu.

Ponúkam neustále opravy a úpravy bez limitu?

Pred začatím práce s vami preberiem do detailu vaše požiadavky na každý projekt. Dohodneme sa tiež na tom, ako vhodne zapojiť do vývoja práce všetky osoby, ktoré budú dizajn odsúhlasovať. To mi pomôže odhadnúť čas, ktorý bude nutný na tvorbu Vášho projektu a určiť správnu cenu. S nejakými úpravami samozrejme počítam, ale ak by boli nad rámec prvotnej dohody, alebo išlo o extra prácu na ktorej sme sa prvotne nedohodli, budem Vás včas informovať a navrhnem dodatočné nacenenie.

A čo ak sa Vám nepáči môj dizajn?

Každá práca sa da vnímať objektívne a subjektívne. Objektívne sa nemusíme zhodnúť na farebnosti, fontoch, kompozícií…a tieto veci sa dajú včas upraviť tak, aby sme boli všetci spokojní. Subjektívne ponímanie je ale otázka vkusu. Som si istá, že pokiaľ prebieha medzi nami dobrá komunikácia, budete spokojný s mojou prácou. Ak by sa Vám ale úplnou náhodou moja práca nepáčila, a prvotné náčrty už boli odsúhlasené, ste stále povinný zaplatiť za môj čas.

Píšem texty k Vaším projektom (texty na web, plagáty, letáky atď) ?

Nie.

Ake mám platobné podmienky?

Po začatí projektu som ja zaviazaná Vám, aby som projekt odovzdala do dohodnutého termínu. Toto ale tiež znamená, že Vy ste zaviazaný ostať so mnou v spojení až do ukončenia projektu a zaplatiť dohodnutú sumu.